Karakterschets Agrarische sector en Tuinsector

Bedrijven in deze sectoren hebben vooral binding met de natuur, dieren en hun omgeving. Bedrijven met een familiaire opvolging zijn vaak actief in de MKB-sector. Ze gaan over van vader op zoon en/of dochter. De financiële kant van deze bedrijven ziet er steeds somberder uit. Ze worden namelijk voortdurend geconfronteerd met diverse overheidsregels en milieumaatregelen die grote investeringen vereisen.

Profielschets ondernemers

Het motto van de meeste ondernemers in de Agrarische sector en de Tuinsector is: handen uit de mouwen, met de voeten in de klei of zoals ze dat in de volksmond zeggen: ‘niet lullen, maar poetsen’. Het is de normaalste zaak van de wereld dat ondernemers veel uren maken, grote fysieke inspanningen leveren en nauwelijks tijd en energie kunnen steken in een structurele aanpak van het bedrijfsbeleid.

Bedrijfstakken

Bedrijfstakken die onderdeel uitmaken van de Agrarische sector:

 • Landbouwbedrijven
 • Veeteeltbedrijven
 • Akkerbouwbedrijven
 • Bosbouwbedrijven
 • Visserij
 • Manegebedrijven
 • Loonbedrijven
 • Landbouwmechanisatiebedrijven
 • Hoveniers en tuinbranche

Aandachtspunten Agrarische sector en Tuinsector

 • Productiviteitscijfers
 • Personeelsbeleid
 • Financiële situatie van het bedrijf
 • Organisatorische structuur
 • Implementeren van overheidsregels
 • Milieumaatregelen
 • Bedrijfsopvolging
 • Communicatie
Karakterschets agrarische sector

Valkuilen Agrarische sector en Tuinsector

 • Cultuur en gewoontes
 • Familiebanden

Toegevoegde waarde Frans Couwenberg

 • Kennis van de agrarische en hovenierswereld
 • Kennis van deze markt op basis van herkomst en ervaring
 • Ervaring met familiebedrijven inzake opvolging
 • Kennis van en ervaring met de personele structuur