Karakterschets Groothandel

Kenmerkend aan deze bedrijven is dat ze zich vooral bezighouden om marge en toevoegde waarde te realiseren. De marketing van fabrikanten en het creëren van hypes speelt in deze sector een rol van betekenis. De grilligheid hiervan zorgt voor extra voorraadrisico’s. De groothandel bevindt zich midden in de supply chain en dat brengt ook bedrijfsrisico’s met zich mee. Steeds meer fabrikanten vinden hun weg direct naar de consument. Niet alleen bij de afzet van goederen, maar ook betrekken ze consumenten bij het ontwikkelen van nieuwe producten (co-creatie). Toenemende, hevige concurrentie stelt de sector voor grote uitdagingen.

Profielschets ondernemers

Het motto van de meeste ondernemers in de sector Groothandel is: aanpakken, met de voeten in de klei of meer populair gezegd: ‘niet lullen, maar poetsen’. Nadeel hiervan is dat de ondernemers in deze sector vaak veel tijd steken in hun bedrijf, zonder dat ze zich structureel met het bedrijfsbeleid bezighouden.

Bedrijfstakken

Bedrijfstakken die onderdeel uitmaken van de sector Groothandel

 • Bouwmaterialenhandel
 • Houthandel
 • Sanitair
 • Automaterialen
 • Beregening en aanverwante artikelen

Aandachtspunten sector Groothandel

 • Omzet en kostencijfers
 • Bewaking marges
 • Productiviteitscijfers
 • Personeelsbeleid
 • Financiële situatie van het bedrijf
 • Organisatorische structuur
 • Investeringen
groothandel optimalisatie ontwikkeling advies

Valkuilen sector Groothandel

 • Cultuur en gewoontes
 • Personele perikelen
 • Functionele verantwoordelijkheid

Toegevoegde waarde Frans Couwenberg

 • Kennis van deze sector op basis van jarenlange praktische ervaring
 • Kennis van deze markt op basis van herkomst
 • Kennis van omzet genereren via marketing en reclame
 • Kennis van en ervaring met de groothandel structuur
 • Kennis van assortiment en aanverwante producten