Karakterschets sector Industrie

Bedrijven in deze sector richten zich vooral op de productie en verwerking van goederen. Bedrijven die onder de zogenoemde ‘lichte’ industrie vallen, zijn vooral actief in het midden- en kleinbedrijf. Vakmanschap en ondernemingsgevoel zijn hier doorslaggevend. Vaak gaan deze familiebedrijven over van vader op zoon en/of dochter. Veel medewerkers van bedrijven in de ‘lichte’ industrie kiezen voor het zelfstandig ondernemerschap vanwege economische redenen. Dat is typerend voor deze sector. Het financiële plaatje van deze bedrijven bestaat vooral uit: omzet, productiviteitcijfers personeelskosten, inkoopkosten, productieomvang en investeringen.

Profielschets ondernemers

Het motto van de meeste ondernemers in de sector Industrie is: aanpakken, met de voeten in de klei of meer populair gezegd: ‘niet lullen, maar poetsen’. De consequentie hiervan is dat de ondernemers veel uren maken, grote fysieke inspanning verrichten en zich niet of nauwelijks kunnen focussen op structureel bedrijfsbeleid.

Bedrijfstakken

Bedrijfstakken die onderdeel uitmaken van de sector Industrie:

 • Productiebedrijven
 • Metaalconstructiebedrijven
 • Olie-industrie
 • Bio-industrie
 • Automobielindustrie

Aandachtspunten sector Industrie

 • Productiviteitscijfers
 • Personeelsbeleid
 • Financiële situatie van het bedrijf
 • Organisatorische structuur
 • Investeringen
 • Bedrijfsopvolging
frans couwenberg industrie productiviteit

Valkuilen sector Industrie

 • Cultuur en gewoontes
 • Geringe ervaring bij andere bedrijven
 • Bedrijfsblindheid
 • Afhankelijkheid en kwetsbaarheid

Toegevoegde waarde Frans Couwenberg

 • Kennis van productie- en metaalconstructiebedrijven
 • Kennis van deze markt op basis van leverancierservaring en ondernemerskwesties
 • Ervaring met inkoop- en leverancierskanalen
 • Kennis van en ervaring met de personele structuur
 • Spreekt de taal van de branche