Karakterschets sector Grond, weg- en waterbouw

Deze bedrijven voeren hun werkzaamheden meestal uit voor de publieke sector: overheid en semi-overheid.  Denk aan de aanleg van wegen, viaducten, bruggen en allerhande watergebonden projecten. Het betreft specialistisch werk. Vaak nemen grote gerenommeerde bedrijven de klussen aan. Vervolgens huren ze kleinere, plaatsgebonden bedrijven in voor de uitvoerende werkzaamheden: vrachtvervoer van onder andere grond, beton en asfalt. Bedrijven die beschikken over vrachtwagens, grondverzetmachines, aanverwant materieel en personeel met de juiste kennis en ervaring laten zich hier graag voor lenen.

Profielschets ondernemers

Het motto van de meeste ondernemers in de sector Grond, weg- en waterbouw is: aanpakken, met de voeten in de klei of meer populair gezegd: ‘niet lullen, maar poetsen’. De consequentie hiervan is dat de ondernemers veel uren maken en te weinig tijd overhouden om structureel met het bedrijfsbeleid bezig te zijn.

Bedrijfstakken

Bedrijfstakken die onderdeel uitmaken van de sector Grond, weg- en waterbouw

 • Grondverzet
 • Aanleg van wegen
 • Aanleg van waterwegen
 • Baggerbedrijven
 • Recyclingbedrijven

Aandachtspunten sector Grond, weg- en waterbouw

 • Omzet en kostencijfers
 • Productiviteitscijfers
 • Personeelsbeleid
 • Financiële situatie van het bedrijf
 • Organisatorische structuur
 • Investeringen
 • Communicatie
Grond-, weg- en waterbouw

Valkuilen sector Grond, weg- en waterbouw

 • Cultuur en gewoontes
 • Personele perikelen
 • Communicatie

Toegevoegde waarde Frans Couwenberg

 • Kennis van deze sector dankzij verwantschap met de agrarische sector
 • Kennis van omzet genereren via marketing en reclame
 • Kennis van en ervaring met personele perikelen
 • Kennis van assortiment en aanverwante producten
 • Weten wat ‘niet lullen, maar poetsen’ inhoudt