Liefde voor de paardensport

Mijn liefde voor paarden bestaat al bijna 50 jaar. Mijn opa startte een verhuurbedrijf voor paarden. Als jongetje van 10 jaar hielp ik een handje mee in het bedrijf. In ruil daarvoor gaf hij aan mij ponyrijles. Het lidmaatschap van de ponyclub was daarna een kleine stap. Niet voor lang, want de rijvereniging vroeg ook of ik lid wilde worden. 1 + 1 = 3. Ik had zelf een jong paard. En de vereniging had een tekort aan leden.

Voor de keuze: hobby of beroep

In mijn jeugd was afdelingsrijden een verplicht nummer. Deze discipline houdt in dat je met 4, 6 of 8 ruiters een aantal verplichte figuren uitvoert. Daarnaast hield ik me ook bezig met individueel rijden en springen. Mijn voorkeur ging naar het onderdeel dressuur uit. Ik vond het uitdagend om proeven en verplichte figuren te rijden. Ik begon als beginner (B-niveau) en ben op 27-jarige leeftijd gestopt als ervaren ruiter (Z-niveau). Op dit niveau had ik in de regio nauwelijks tegenstand, in de provincie Noord-Brabant iets meer. Ik stond voor de keuze: dressuur als hobby beoefenen of verder gaan als professional. Midden jaren tachtig was het lastig om met paardrijden geld te verdienen. Daarom koos ik voor dressuur als hobby.

Bestuursfuncties op regionaal en landelijk niveau

Als twintiger had ik hart voor mijn rijvereniging. Na mijn actieve carrière lonkte een rol in het bestuur. Ik ben zowel penningmeester als secretaris geweest, voordat ik de voorzittershamer ter hand nam. Vanuit deze rol zat ik ook in het Kringbestuur van regio ‘De Kempen’, een overkoepelend orgaan van plusminus 25 rijverenigingen en ponyclubs in de Kempen. Ik ben 10 jaar secretaris geweest, daarna 9 jaar voorzitter. Als afgevaardigde  vanuit dit bestuur zat ik tegelijkertijd in het Regiobestuur (provincie Noord-Brabant). Hier vertolkte ik de rol van secretaris en was ik de afgevaardigde in het Wedstrijdplatform en Ledenraad. Deze 2 bestuursniveaus zetelen in Ermelo en bepalen het beleid van hippisch Nederland op wedstrijdniveau en paardenwelzijn.

Over Frans Couwenberg

Bijdrage aan de totstandkoming van de KNHS

Als afgevaardigde vanuit de regio Noord Brabant heb ik een ondernemersplan geschreven en een grote bijdrage geleverd aan plannen voor een groot hippisch centrum in Wanroij. Jammer genoeg verkocht de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) deze prachtige accommodatie. De KNHS is ontstaan uit een fusie van 18 paardensport-organisaties. Samen met andere bestuursleden leverde ik een actieve bijdrage aan deze fusie.  Daarnaast zat ik in diverse vertrouwenscommissies. Voor de selectie van andere bestuursleden voerde ik persoonlijke gesprekken met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en de politiek.

Jurylid en instructeur

De wedstrijdsport is me altijd aan het hart gegaan. Ik haalde niet alleen voldoening uit mijn bestuursfuncties op regionaal en landelijk niveau. Jarenlang ben ik binnen de vereniging instructeur geweest en heb ik ruiters individueel begeleid. Tenslotte jureer ik dressuurwedstrijden tot en met het Zware niveau. Als één van de weinige juryleden in Nederland ben ik bevoegd om afdelingsverband rijden te jureren.