Teambuilding: eendrachtig samenwerken om te presteren

In ‘Afdelingsverband rijden’ is een bijzonder onderdeel van de paardensport. 4, 6 of 8 ruiters rijden in de vorm van een carrousel een aantal vaste figuren. Het is de kunst om deze figuren synchroon te rijden. Om hierin te slagen, moeten de ruiters perfect op elkaar ingespeeld zijn. Zo is het cruciaal om elkaars fouten op te lossen. Diverse vaardigheden zijn beslissend om bij deze discipline succesvol te zijn. Denk hierbij aan samenwerking, oplossend vermogen, elkaars kwaliteiten erkennen en respecteren en het teambelang boven het individuele belang stellen.

Teambuilding

Creëer toewijding en betrokkenheid met empowerment

Om als MKB-bedrijf te presteren moet een team ook een eenheid zijn. Vertrouw jij als MKB-manager op de kwaliteiten van je team? Ben je op de hoogte van elkaars zwakheden en sterke punten? Slaag je erin om te denken in oplossingen? En is er onderling sprake van waardering en respect? Empowerment is een onmisbare bouwsteen als je gezamenlijk aan succes bouwt. Met empowerment schep je een motiverend klimaat waarin de talenten van teamleden optimaal tot hun recht komen.

Geef verantwoordelijkheid aan zelfsturende teams

Ga je met empowerment aan de slag, dan is een zelfsturend team een volgende, logische stap. Deze teams dragen de verantwoordelijkheid om zelf taken uit te voeren en problemen op te lossen. Zonder dat jij als MKB-ondernemer hier direct bij betrokken bent. Als je durft te delegeren en los te laten, krijg je er veel voor terug. Dankzij zelfsturende teams krijg je ruimte in je hoofd en je agenda. Je kunt al je pijlen op jouw kernactiviteit richten: ondernemen.

Investeren in teambuilding

Wil je als MKB-ondernemer het beste uit je team halen? Zoek je naar de juiste tools om je medewerkers te inspireren, te motiveren en aan te sturen. Zet in op empowerment en zelfsturende teams. Graag zet ik samen met jou kleine stapjes om teambuilding tot een groot succes te maken.

Interesse? Bel 06 82 21 60 07 of vul het contactformulier in om een afspraak te maken.

Teams professioneel aansturen

Wil je je team professioneel inspireren, motiveren en aansturen? Bedenk dat er meerdere wegen naar Rome leiden. Communicatie is vaak de sleutel tot succes. Onderstaande voorbeelden helpen je op weg.

  • Duidelijke rolverdeling: formuleer realistische doelstellingen, baken taken goed af en zorg ervoor dat medewerkers precies weten wat ze moeten doen.
  • Geef complimenten: schouderklopjes hebben een positief effect op de arbeidsproductiviteit.
  • Maak contact met de werkvloer: als je vanuit een ivoren toren opereert, kom je afstandelijk over.
  • Signaleer en bespreek problemen op tijd: maak kleine irritaties bespreekbaar, voordat ze uitgroeien tot moeilijk op te lossen problemen.

succesvol teambuilding

Alleen ga je sneller, samen kom je verder

Empowerment is het scheppen van een motiverend klimaat, dat in elk teamlid kracht, vindingrijkheid en verantwoordelijkheid losmaakt en hen de kans geeft om maximale betrokkenheid, toewijding en gewenste resultaten te behalen. Train je teamleden in meer dan procedures om aan de moderne eisen van de klant te voldoen. Help hen om het karakter en de missie van hun werk te begrijpen. Betrek teamleden bij het besluitvormingsproces. Leg je als ondernemer zelf toe op het empoweren van je team en sta anderen toe om te slagen en uit te blinken. Leiders die mensen overheersen vernietigen kansen en daarmee ook het zelfvertrouwen en de betrokkenheid van de teamleden.