Heb jij de kwaliteiten van een leider om een succesvol ondernemer te zijn?

Hoewel werkomgevingen, producten en services sterk verschillen tussen organisaties en werkgroepen, vallen de verantwoordelijkheden van elke manager op elk niveau over het algemeen uiteen in vier gebieden: planning, organisatie, leidinggeven en bewaken van organisatorische middelen. Dus de algemene doelen van elke leider zijn in principe vergelijkbaar. Effectieve leiders geven visie, bepalen richting en verduidelijken verwachtingen met hun teamleden. Effectieve leiders beheren de werkomgeving in plaats van de dagelijkse routine. Ze nemen beslissingen, delegeren autoriteit en moedigen anderen aan door een gevoel van gedeelde verantwoordelijkheid te creëren.

Wanneer effectieve leiders helpen bij het formuleren van de doelen van hun afdeling of werkgroep, communiceren ze uitdagingen en kansen naar hun teamleden. Afhankelijk van hun eigen positie van autoriteit, dienen effectieve leiders ook als woordvoerders of contacten tussen verschillende individuen en groepen in de organisatie – eerstelijnswerkers, managers, leidinggevenden, aandeelhouders en in het geval van organisaties zonder winstoogmerk, de vrijwilligers en bijdragers.

Leiders en managers versterken teams door te onderwijzen over zelfverantwoordelijkheid en processen voor het creëren, verbeteren en distribueren van producten en diensten. Teamleden worden aangemoedigd om na te denken over hoe het werk in de organisatie wordt gedaan en de beste manier om dit te doen.

Als beoefenaars van de principes van menselijke relaties bouwen effectieve leiders ook strategische allianties op met mensen buiten de organisatie. Met goede communicatieve vaardigheden vormen ze relaties met klanten, het grote publiek, leveranciers en vele anderen die het succes van de organisatie mede beïnvloeden. Om het beste in anderen naar boven te halen, behandelen leiders alle mensen met waardigheid en respect.

Omdat ze zich bezighouden met productiviteit, efficiëntie en winstgevendheid, richten effectieve leiders zich op het bereiken van resultaten. Ze nemen beslissingen die van invloed zijn op het leven en het lot van andere mensen. In hun streven naar doelen die groter zijn dan één individu, of zelfs een kleine groep individuen, bouwen effectieve leiders echte relaties op met mensen. Over het algemeen verdienen leiders hun positie, omdat ze tot op zekere hoogte enkele van de volgende leiderschapsvaardigheden demonstreren:

  • Succesvolle ondernemers hebben wat nodig is om een teamspeler te zijn. Ze tonen het vermogen om te luisteren, verantwoordelijkheid te nemen, samen te werken en te communiceren met anderen om de doelen van de werkgroep te bereiken. Hun houding toont een oprecht respect voor anderen en de erkenning van het belang van volgen en leiden. Ze kunnen instructies volgen; dit vermogen is een startpunt voor het leren instrueren en begeleiden van anderen.
  • Succesvolle ondernemers zijn georganiseerd en kunnen anderen helpen bij het organiseren van hun activiteiten. Ze tonen een hoge mate van arbeidskennis, competentie en praktisch oordeel, of ‘gezond verstand’. Ze zijn in staat om prioriteiten te stellen en zichzelf te disciplineren om de belangrijkste activiteiten op de eerste plaats te zetten. Ze laten zien dat ze in staat zijn om anderen aan te moedigen constructief deel te nemen aan het werk.
  • Succesvolle ondernemers slagen zelfs als de benodigde instructies of materialen niet direct beschikbaar zijn. Ze komen erachter hoe ze het werk gedaan kunnen krijgen, zelfs als de procedure niet duidelijk is. Ze lossen problemen op, zelfs als er onverwachte obstakels ontstaan. Ze zijn vindingrijk en creatief. Ze zijn flexibel en kunnen veranderingen aanbrengen, wanneer de situatie dat vereist.
  • Succesvolle ondernemers zijn gemotiveerd en enthousiast over hun werk. Ze zijn optimistisch en nemen initiatief. Ze houden van wat ze doen en genieten van de uitdaging van verantwoordelijkheid. Het werk goed en op tijd doen is belangrijk voor hen en geeft veel voldoening.
  • Succesvolle ondernemers bereiken resultaten. Ze richten hun energie op de doelen en prioriteiten die de hoogste beloning voor hun organisatie opleveren. Hun inzet voor tastbare resultaten creëert doorzettingsvermogen. Ze geven een positief voorbeeld van het consequent nastreven van de resultaten die nodig zijn om hun organisatie te laten overleven, groeien en slagen.
  • Succesvolle ondernemers zijn een leider. In elke opdracht zetten ze een positieve toon en tempo voor het werkklimaat. Door hun voorbeeld wekken ze bij anderen ook het verlangen op om hun best te doen. Ze vervullen een leidinggevende positie door anderen in staat te stellen verantwoordelijkheid te nemen in het werkteam.

Hoe ver je jezelf ontwikkeld als succesvol ondernemer wordt alleen beperkt door je inzet en enthousiasme, je verlangen om te leren en te verbeteren en je bereidheid om de aanpassingen en veranderingen aan te brengen die je persoonlijke ontwikkeling kunnen versnellen.