Help als ondernemer om uw team tot maximale resultaten te komen. 

Het handhaven van een motiverend klimaat vormt de toon voor het maximaliseren
van de talenten en capaciteiten van de individuen die de hele organisatie vormen.

frans couwenberg wijst de weg

Mensen die gemotiveerd zijn, een positieve houding ten opzichte van de organisatie
en hun rol daarin behouden en enthousiast zijn over hun werk, zoeken altijd naar
mogelijkheden om te groeien en zich te ontwikkelen.
Ze willen groeien in persoonlijke effectiviteit, in carrièrestand en in
arbeidsproductiviteit. De meest effectieve impact die een ondernemer kan maken op de
“bottom line” – de plaats waar uiteindelijk alle productieve inspanningen moeten
worden geëvalueerd – is om teamleden te helpen meer van hun volledige potentieel
te ontwikkelen en te benutten. Mensen groeien persoonlijk en worden zeer
productief in een klimaat dat bevorderlijk is voor persoonlijke en professionele
ontwikkeling. De groei wordt verder versneld in een werkomgeving die de vrijheid
biedt om nieuwe ideeën uit te proberen, te falen en opnieuw te proberen en te leren
van ervaring.
Loopbaangroei is een levenslang proces. Maar de organisatie kan het zich niet
veroorloven om 20 jaar of langer te wachten tot werknemers volwassen worden en de top van hun professionele capaciteit bereiken.

Volwassenheid in iemands carrière komt nooit alleen door er alleen maar op te wachten.

De snelle zakenwereld van vandaag rechtvaardigt onmiddellijke actie.
Het is dus zinvol om de bestaande sterke punten van elke persoon zo volledig
mogelijk te gebruiken. De organisatie profiteert direct van een hoge productiviteit en
de medewerker doet de ervaring van succes op. Het ontdekken van ieders beste
kwaliteiten kan een ingewikkeld proces zijn. Talenten en vaardigheden worden soms
niet herkend, zelfs niet door degene die ze bezit.
Mensen – zoals hun houding, vaardigheden en interesses – zijn nooit statisch. Ze
groeien en ontwikkelen of stagneren en verslechteren. Iemand die vandaag
productief is, zal over een paar jaar of zelfs maanden ondermaats werk produceren,
tenzij er regelmatig en continu wordt geleerd.

Dit geldt voor mensen op elk niveau van de organisatie!

Als leider van de organisatie heb je de verantwoordelijkheid om voldoende
mogelijkheden te bieden voor continue verbetering. Teamleden moeten consequent
groeien op drie belangrijke gebieden om hun productiviteit te verhogen en meer van
hun volledige potentieel te benutten.

1. Kennis en informatie.
Elk veld verandert. Er worden dagelijks nieuwe methoden, technologieën en
benaderingen ontwikkeld. Er wordt nu voorspeld dat de hoeveelheid informatie in de
wereld elke vijf tot zeven jaar verdubbelt! Waardevolle informatie die u vandaag
bezit, kan morgen verouderd raken. Informatie en kennis zijn overvloedig. Er zijn
letterlijk miljoenen verschillende bronnen en leveranciers van informatie. Hoewel
kennis en informatie van cruciaal belang zijn voor teamleden om productief te zijn,
zijn ze het gemakkelijkst te verkrijgen. De moeilijke taak is om op het juiste moment
de juiste informatie te vinden en te identificeren. De sleutel is om de specifieke
informatie en kennis te verduidelijken die elk teamlid nodig heeft en deze vervolgens
direct beschikbaar te maken voor hem of haar.

2. Vaardigheden en gedrag.
Management, communicatie, verkoop en timemanagement zijn persoonlijke
effectiviteitsvaardigheden die kunnen worden aangescherpt door de juiste training.
De opleiding kan informeel of formeel zijn. Het kan plaatsvinden in korte segmenten
of een lange, verbonden periode. Het kan zich op het eigen terrein of op een andere locatie
bevinden. Het kan worden uitgevoerd door een leider, door een organisatorische
trainingsafdeling of door een externe specialist. Het type training moet passen bij de
behoeften en persoonlijkheden van de betrokkenen.

3. Doelen, attitudes en motivatie.
Organisaties besteden enorme sommen geld aan het aanreiken van nieuwe informatie
en het verbeteren van vaardigheden door middel van training voor hun
medewerkers. Helaas verwaarlozen de meeste organisaties het belangrijkste gebied
van persoonlijke groei – de doelen, attitudes en motiverende factoren van teamleden.
Mensen hebben misschien toegang tot onbeperkte hoeveelheden informatie, ze
hebben misschien training gekregen in elke denkbare vaardigheid, maar als hun
doelen onvolledig of onduidelijk zijn, als hun houding negatief of onproductief is, of als
hun motivatie ontbreekt, zal de enorme investering van tijd, energie en geld voor
niets zijn. Informatie en vaardigheden zijn slechts het topje van de ijsberg. Net als een
ijsberg ligt maar liefst 90 procent van iemands potentieel onder het oppervlak, aan
het zicht onttrokken. Uiteindelijk wordt het succes van een persoon bepaald door zijn
of haar focus op duidelijk gedefinieerde doelen, een enthousiaste houding en
overtuigende motivatie. Een persoon die deze kwaliteiten heeft, zal altijd de
informatie vinden en de vaardigheden ontwikkelen die nodig zijn om te slagen.
Zonder deze kwaliteiten verslechteren iemands kennis en talenten en verspillen ze deze
net zoals een ongebruikte spier die zwak wordt, zonder consistent en regelmatig gebruik.
Persoonlijke en professionele ontwikkeling is het meest effectief wanneer gepland
rond de vereisten van de organisatie en uitgevoerd volgens een zorgvuldig
opgesteld plan van aanpak. Houd een specifiek, doorlopend ontwikkelingsplan bij
voor elke persoon onder uw leiding en evalueer de effectiviteit van de inspanningen
van elk teamlid. Wanneer u weet waar groei nodig is en welke resultaten kunnen
worden verwacht, kunt u realistisch plannen voor de prestatie ervan.

Een systematisch ontwikkelingsprogramma brengt verschillende voordelen met zich
mee voor de organisatie. Een primair voordeel is dat goed opgeleide, deskundige,
doelgerichte en gemotiveerde mensen altijd beschikbaar zijn om de benodigde taken
uit te voeren. Het moreel blijft hoog, omdat mensen weten dat ze worden
gewaardeerd en waardevol worden geacht voor de organisatie. Een nog beter
voordeel van een systematisch ontwikkelingsplan is dat individuen productiever
worden, wat resulteert in de algehele groei van de organisatie en uiteindelijk de
bottom line versterkt!

Wat zijn de kenmerken van een succesvol team?

Wat wordt er nu precies bedoeld met het woord ’team’?

Een team kan worden gedefinieerd als “een kleine groep geschoolde mensen die samenwerken aan een
gemeenschappelijk doel of project”.

De meest effectieve teams zijn teams die uit niet meer dan 20 personen bestaan.

Als een team groter wordt dan dat, wordt het steeds
moeilijker om iedereen in overeenstemming te krijgen om te werken aan een
gemeenschappelijk doel en resultaat. Een team bestaat ook uit bekwame mensen.

Als je denkt aan een sportteam, het meest voor de hand liggende voorbeeld van teamwork,
streeft de coach ernaar om de meest bekwame spelers op de juiste posities te
plaatsen. Een persoon wiens vaardigheden onvoldoende zijn voor die functie, wordt
verplaatst naar een meer geschikte positie of wordt helemaal uit het team
verwijderd.

Een effectief team werkt ook samen.

Onderlinge afhankelijkheid tussen individuen is
een belangrijk kenmerk van succesvolle teams. Als een groep mensen niet nauw
hoeft samen te werken en ze zijn niet afhankelijk van elkaar om een taak te voltooien
of een doel te bereiken, dan is het niet echt nodig om een team te vormen. Het
succes van een team wordt grotendeels bepaald door het vermogen van de
teamleden om onderling afhankelijk te werken. Een belangrijk kenmerk van een
highperformance team is dat alle leden werken aan een gemeenschappelijk doel of met een uiteindelijk resultaat.